ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༨

ཨ་རིས་བཀོད་པའི་གཞི་གྲངས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏ་ལི་བྷན་གྱི་ལག་ཏུ་ཤོར་བ།


༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་བདེ་འཇགས་མི་སྣ་ཁག་དང་ཨ་མི་རི་ཀར་མཉམ་ལས་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པ་རྣམས་ཏ་ལི་བྷན་གྱི་ལག་ཏུ་ཤོར་ཡོད་ཅིང་། མ་འོངས་པར་ཏ་ལི་བྷན་གྱིས་གཞི་གྲངས་དེར་བལྟས་ནས་ཨ་རིར་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་དགྲ་རུ་བརྩིས་ནས་ཉེས་ཆད་གཅོད་སྲིད་ཅེས་མི་ཚོས་བློ་འཚབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG