ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༤

ཏ་ལི་བྷན་གྱིས་བར་བརྒལ་གཞུང་གི་བློན་ཆེན་འགའ་བསྐོ་བཞག


༄༅།། ཏ་ལི་བྷན་གྱིས་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་ལ་བར་བརྒལ་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་དང་བློན་ཆེན་ཁག་ཅིག་བསྐོ་བཞག་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ཚོ་སྔོན་མའི་ཏ་ལི་བྷན་གྱི་སྲིད་གཞུང་རྙིང་པར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། གསལ་བསྒྲགས་དེ་ཨབ་ཧན་མི་དམངས་ཀྱིས་ཏ་ལི་བྷན་ཤོག་ཁག་ནི་པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་རྒྱུག་ཁྱི་རེད་ཅེས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་སྤེལ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG