ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀས་ཨོའོ་སི་ཀྲི་རི་ཡའི་དམག་དོནརྟེན་གཞི་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་མཉམ་ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་པ།


ཨོའོ་སི་ཀྲི་རི་ཡར་མཚམས་འདྲིར་འཕེབས་ཡོད་པའི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་རོའོ་སྦའེ་ཚེ་གའེ་ཚེ་ཡིས་ ཨ་མི་རི་ཀའི་དམག་དཔུང་ཨེ་ཤེ་ཡར་གནས་ཡས་ཀྱི་འཆར་གཞིར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་གི་ཡོད་ལ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཨའོ་སི་ཀྲི་རི་ཡས་ཐོུང་ཐོག་ཨོའོ་སི་ཀྲི་རི་ཡའི་དམག་དོན་གྱི་རྟེན་གཞི་མཉམ་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་མ་རེད་ཅེས་ནན་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG