ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོས་དགོངས་པ་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་༩་ཉིན་གསར་འགོད་པ་དངོས་སུ་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་བཅར་ནས་བཅར་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཀྱང་བཅར་འདྲིར་དང་ལེན་གནང་མེད་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་སྤྱི་འཐུས་བཅས་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ཡིན་ལ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG