ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གིས་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་མྱོང་དགོས་ཐུག་སྲིད་པ།


༄༅།། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་ཁག་དང་ཚོང་ལས་འགོ་ཁྲིད་བཅས་ཀྱིས་སའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཐབས་མ་བྱས་ཚེ། འགྲོ་བ་མི་ས་ཡ་མང་པོས་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་མྱོང་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG