ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་སི་རི་ཡ།


མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཡོད་པའི་ར་ཤ་ཡའི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོས་སི་རི་ཡ་ནང་གྱེན་ལོག་པ་ཚོས་རྫས་སྦྱོར་གྱི་མཚོན་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ དབྱིན་ཇི་ དེ་བཞིན་ཕྷ་རན་ས་བཅས་ཀྱིས་སི་རི་ཡའི་གྱེན་ལོག་པ་ཚོས་རྫས་སྦྱོར་གྱི་མཚོན་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱས་པའི་དཔང་རྟགས་གང་ཡང་མེད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་་་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ གསར་འགོད་པས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG