ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་འཛིན་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ།


༄༅།། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་རྒྱ་ནག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་བོད་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ཕེབས་དགོས། བོད་ལ་ཕེབས་མ་ཐུབ་ན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་ལས་སྣེ་དེ་རྒྱ་ནག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ཕེབས་པའི་དགོས་དོན་མ་གྲུབ་པ་རེད་ཅེས་སུད་ཛར་ལན་ཌིར་བཅའ་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག་པའི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་འབྲེལ་མི་སྣར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG