ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཞིན་ཅང་ལ་རྟོག་ཞིབ་པ་གཏོང་རྒྱུའི་གྲོས་མོལ།


༄༅།། ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་རྒྱ་ནག་གིས་ཞིན་ཅང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་དང་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་དཔོན་རིགས་ཁག་ལ་ཕན་ཚུན་ཉེས་ཆད་འགེལ་རེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་གྷ་ཊེ་ར་སིས་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཞིན་ཅང་ལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་པ་རྣམས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་རྒྱ་ནག་གི་ལས་སྣེ་ཚོར་གྲོས་མོལ་ནན་པོ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཚེ་རིང་དབང་མོས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG