ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་དགོས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་༦ཚེས་༣༠ཉིན་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༤༤ སྐོང་ཚོགས་གནང་གཏན་འཁེལ་པའི་སྔོན་ཙམ་སྟེ་ཕྱི་ཟླ་༦ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་༣༠ ཙམ་གྱི་རང་དབང་ལྡན་པའི་མཁས་པ་ ༥༠ ཙམ་ནས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་ཛ་དྲག་གི་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་སྐོང་ཚོགས་དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་པ་ལྟར།

XS
SM
MD
LG