ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༡/༢༩

སློབ་གྲྭའི་བུ་མོ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ་རྣམས་ཁྲིམས་འགལ་ལ་ངོས་འཛིན།


མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་ཁང་གིས་གླིང་ཆེན་ཨ་ཕྷེ་རི་ཀའི་ཡུལ་གྲུ་ན་ཇི་རི་ཡའི་ ནང་རྦོ་ཀོ་ཧ་རམ་ ཟེར་བའི་དྲག་སྤྱོད་རུ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁག་ཟླ་བ་སྔོན་མ་སློབ་གྲྭའི་བུ་མོ་༣༠༠་སྐོར་ཞིག་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པའི་ཁར་སླར་ཡང་བུ་མོ་༨བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ་རྣམས་བྲན་གཡོག་གི་ཆེད་འཚོང་གི་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཡོད་པ་དེ་ནི་མི་སྤྱོད་ལས་འདས་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ལི་ས་ཤི་ལིན་གྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG