ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་བའི་བཟའ་མི་རྣམས་དོ་དམ་འོག་ཏུ་བཞག་ཡོད་པ།


༄༅།། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཨ་མི་རི་ཀར་ཡོད་པའི་ཡུ་གུར་བ་ཚོའི་བཟའ་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་དོ་དམ་འོག་ལ་བཞག་འདུག་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་དེ་ནི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་མ་རེད། ཁོ་ཚོས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་གཞུང་གི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་དུ་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཞིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་བ་ཚོས་རང་གི་བཟའ་མི་ཚོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཤེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་བཤད་དུ་འཇུག་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་དེར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའི་སྐོར། འདི་ག་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་རྒྱ་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་གསར་འགོད་པས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོས་ཕབ་སྒྱུར་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG