ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

ཡུ་གུར་བ་ཚོས་བཀག་ཉར་ཁང་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ།


༄༅།། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁང་གི་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེར་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོར་མཇལ་འཕྲད་གྲོས་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཞིན་ཅང་གི་བཀག་ཉར་ཁང་དེ་རྣམས་སྒོ་རྒྱག་དགོས་པའི་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པས་ཞིང་ཅང་གི་ཡུ་གུར་བ་དང་བོད་ནང་གི་བོད་པ་ཚོས་ཡར་རྒྱས་དང་བརྟན་ལྷིང་བཅས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG