ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༠/༠༢

ཨ་རིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་དྲྭ་ལམ་སིམ་འཛུལ་ལ་ཁ་གཏད།


བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་དྲྭ་ལམ་སིམ་འཛུལ་བ་ཚོས་ཨ་རི་སོགས་ཀྱི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྐུ་འཁྱེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་ཨ་མི་རི་ཀས་བྱང་ཀོ་རི་ཡར་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་རྡུལ་ཕྲན་མཚན་ཆ་མེད་པར་གཏོང་རྒྱུའི་གྲོས་མོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་འགོག་རྐྱེན་བརྒྱབ་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG