ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

ཐེ་ཝན་དམངས་གཙོའི་ཚོགས་ཆེན་ལ་མགྲོན་འབོད།


༄༅།། ཨ་རི་གཞུང་གིས་དྲྭ་ལམ་དུ་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སྐོང་གི་ཡོད་པ་དེར་ཐེ་ཝན་མགྲོན་འབོད་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོ་ཁྲོ་ཆེན་པོས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG