ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་བྱས་པ།


rtyc toronto
rtyc toronto
བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་དོན་འགྲུབ་ལྷ་དར་ལགས་ཀྱིས་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་དང་ལྷག་པར་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་བའི་ལས་འགུལ་དང་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG