ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་ལ་འབོད་སྐུལ་གྱི་ལས་འགུལ་་སྤེལ་ཡོད་པ།


བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ནང་ཡོད་པའི་ཡོ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ལ་བོད་དོན་ཐད་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་ག་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ལྡི་ལི་གསར་པ་ནས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
XS
SM
MD
LG