ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

ཚེ་རིང་སྐྱིད་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཞུགས་འབུལ་བྱས་པ།


མདོ་སྨད་རྨ་ཆུའི་བུ་མོ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཞུགས་འབུལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱི་ནང་མི་ལ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བ་དེ་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ཅེས་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ལ་མིང་རྟགས་འགོད་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་བ། རྒྱ་ནག་ཞིན་ཧྭ་གསར་ཁང་གིས་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ལ་མགོ་ནད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བོད་ནས་འབྱོར་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གིས། འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཡིས་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG