ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༢༥

ཊམ་ལ་ཉེས་འཛུགས་དང་༢༠༢༤་ལོའི་འོས་བསྡུའི་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཌོ་ནལ་ཊམ་ལ་ནེའུ་ཡོག་གི་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཉེས་འཛུགས་བྱུང་བ་དང་༢༠༢༤་ལོའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུའི་ལས་འགུལ་གཉིས་དུས་མཉམ་སྟབས་འཁེལ་སྲིད་པའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁགཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་ཕབ་བསྒྱུར་སྙནསྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG