ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་འཚམས་འདྲི་མཇུག་སྒྲིལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་རྒྱ་གར་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཕེབས་བསུ་དང་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་འཚམས་འདྲིའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་དང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཚོང་ལས་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཅིག་གཉེར་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུན་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་ནས་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་དེ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG