ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༢

གྲོས་ཚོགས་ཁང་ལ་དྲག་འཛུལ་ཐད་ཊམ་ལ་ཉེས་པ་འཛུགས་སྲིད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༢༡ གི་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༦ ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་གཏོར་རྒོལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐད་འདྲི་ཞིབ་གནང་མཁན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་འཛིན་ལྷན་ཁང་ལ་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་གྱེན་ལངས་སྐུལ་འདེད་ཐེ་བས་ཁྲིམས་འགལ་ཉེས་དོན་ཁག་བཞིའི་ཐོག་ཁྲིམས་སྦྱོར་གནང་རྒྱུར་རེ་སྐུལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG