ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དམར་ཤོག་འགོ་འཁྲིད་མི་གསུམ་ལ་མི་ཚོགས་བསྡེབས་གསོད་ཀྱི་ཐད་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གཏུགས་བཤེར་བྱས་པ།


དམར་ཤོག་འགོ་འཁྲིད་མི་གསུམ་ལ་མི་ཚོགས་བསྡེབས་གསོད་ཀྱི་ཐད་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གཏུགས་བཤེར་བྱས་པ།

གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ དེ་སྔ་དམར་ཤོག་གིས་དབང་སྒྱུར་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཁེམ་བྷོ་ཌི་ཡའི་མཐོ་རིམ་འགོ་འཁྲིད་ལྷག་བསྡད་གསུམ་ལ་དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་ཁང་དུ་གཏུགས་བཤེར་བྱེད་འགོ་བཙུགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། སྐྱོན་འཛུགས་བྱ་ཡུལ་གསུམ་ལ་མི་ཚོབས་བསྡེབས་གསོད་དང་ མི་ཆོས་ལས་འགལ་བའི་ནག་ཉེས་བསགས་པ་ དེ་བཞིན་དམག་དོན་ནག་ཉེས་ལ་སོགས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཡོད་པའི་སྐོར་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG