ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༠༩/༢༨

ཕྲུ་གུ་བརྒྱད་ཀྱི་ཨ་མ་ཞིག་གི་ཡ་ངའི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གཡོ་འགུལ་ཐེབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་དུས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་གསེབ་ཅིག་ཏུ་ཕྲུ་གུ་བརྒྱད་ཀྱི་ཨ་མ་ཞིག་ལྩགས་ཐག་གིས་བཅིངས་ནས་གྲང་ངར་ཆེ་བའི་ཁང་སྟོང་ཞིག་ནང་དུ་བཞག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཞིང་། གསར་འགྱུར་ལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལོ་མང་རིང་མཐོང་ཐོས་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ

XS
SM
MD
LG