ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

ཨོ་གླིང་གཞུང་གིས་ཊིག་ཊོག་བཀོལ་ཆས་ལ་བརྟག་ཞིབ།


༄༅།། ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའི་བཀོལ་ཆས་ཊིག་ཊོག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། ཊིག་ཊོག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ཨོ་གླིང་གི་སྤྱི་སྒེར་གཉིས་ཀྱི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་འཁོད་པའི་གཞི་གྲངས་རྣམས་རྐུ་འཁྱེར་ཤོར་བ་ལ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་གི་ཡོད་མེད་ལ་ཨོ་གླིང་གཞུང་གིས་བརྟག་ཞིབ་ནན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG