ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྐྱེ་རྒུ་མདོའི་བོད་མིས་རང་གི་ས་ཁང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་པར་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ།


སྔ་ལོ་ས་ཡོམ་གྱི་གནོད་སྐྱོན་གོད་ཆགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་ བོད་ས་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ རང་གི་ས་ཁང་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་པར་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་ ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བོད་མི་དེ་རྣམས་ལ་ཉེན་རྟོག་པས་དྲག་གནོན་བྱས་ ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG