ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༡/༢༨

བོད་པ་ཚོས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མདུན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ།


༄༅།། ཕྱི་ཟླ་༧་པའི་ཚེས་༢༢་ཉིན་ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སི་ས་གནས་ཀྱི་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཙན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་བསྟུན་མཁས་བྱ་རྒྱུ་ཆེ་དྲགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་དང་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་མི་རིགས་ལ་གཉའ་གནོན་ཚབས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྣམས་ཐེར་འདོན་གྱི་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཐེངས་འདིའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་བཀོད་སྒྲིག་པ་ཚེ་བརྟན་ལྷ་རྒྱལ་ལགས་སུ་པདྨ་བདེ་ཆེན་གྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG