ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་དགོངས་རྫོགས་ཉིན་མོར་རྗེས་དྲན།


པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་དགོངས་རྫོགས་ཉིན་མོར་རྗེས་དྲན།
པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་དགོངས་རྫོགས་ཉིན་མོར་རྗེས་དྲན།
༄༅།། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་གྲེང་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་འཁོར་པའི་དགོངས་རྫོགས་ཉིན་བོད་པ་ཚོས་རྗེས་དྲན་དང་མྱ་ངན་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་གོང་མའི་མཛད་རྣམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་པ་གཙང་ཕྲུག་སྟོབས་ལགས་སུ་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG