ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

དགུ་བཅུ་གསུམ་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་༣༠་འཁོར་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་བཙོན་པ་ཟུར་པ་ཚོས་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་༣༠་འཁོར་བའི་ཉིན་མོར་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་ཞུགས་པ་ཚོར་རྗེས་དྲན་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར། བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG