ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ལྷ་སར་ཡོང་མཁན་མདོ་ཁམས་པ་ཚོའི་ཐོབ་ཐང་དཔང་ཡིག་ལ་ཞིབ་བཤེར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་ནས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཡོང་མཁན་བོད་པ་ཚོར་དམ་དྲག་བྱས་ཏེ་ཐོབ་ཐང་དཔང་ཡིག་ལ་ཞིབ་བཤེར།   གལ་སྲིད་ཐོབ་ཐང་དཔག་ཡིག་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་བྲིས་ཡོད་ན་ཅུང་ཙམ་གུ་ཡངས་ཡོད་ཀྱང་ཐོབ་ཐང་དཔང་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བོད་ཡིག་བྲིས་ཡོད་པ་ཚོར་དམིགས་བསལ་གྱི་དོགས་ཟོན་དང་རྟོག་ཞིབ།

XS
SM
MD
LG