ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༧/༢༣

བརྙན་བཅད་གཏུབ་བྱས་པ་སྤེལ་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ཁང་NDTV ལ་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཁག་ཅིག་གིས་ཁེ་ས་ཚེས་༢༣ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་བརྙན་འཕྲིན་NDTV ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒོ་འགྲམ་དུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་བ་འདིར་གསལ།

XS
SM
MD
LG