ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སུད་སིའི་བོད་པའི་ལོ་རེའི་དཔྱིད་ཀའི་དུས་སྟོན་ལ་ས་གནས་མི་མང་གིས་དགའ་མོས་བྱས་པ།


སུད་སི་དང་ ལེག་ལྡན་སི་ཏན་གྱི་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ར་བྷི་སི་ཝིལ་གྱི་བོད་ཡིག་སློབ་གྲའི་དགེ་ལས་རྣམས་དང་ ཕ་མ་ཚོས་ལོ་ལྟར་དཔྱིད་ཀའི་དུས་སུ་སློབ་གྲའི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བོད་ཟས་ཤ་བག་ལེབ་དང་ མོག་མོག་ལ་སོགས་པ་ཚོང་འགྲེམས་བྱས་པར་མང་ཚོགས་དགའ་མོས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚོགས་ཁང་བསྟན་འཛིན་བློ་གསལ་ལགས་ཀྱིས་སུད་སི་ནས་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG