ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་དོན་ཛ་དྲག་ཚོགས་འདུ་སྐོང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ།


བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་དོན་ཛ་དྲག་ཚོགས་འདུ་སྐོང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་༦༠ཡི་དབུ་ཁྲིད་ལ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གི་གནས་སྟངས་དང་། ཉེ་ཆར་སྐུ་ཡི་འཁྲུངས་སྐར་སྐབས་སུ་ཁམས་རྟའུ་རུ་བོད་མིར་མེ་མདའ་རྒྱག་པའི་དོན་རྐྱེན་ལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་པའི་སྐོར་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ལ་སྤྱི་འཐུས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG