ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཨ་མདོ་རྨ་ཆུ་ཁུལ་དུ་ཕ་སྐད་དམ་སྲུང་མཐུན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་བྱས་པ།


བོད་མདོ་རྨད་ཨ་མདོ་རྨ་ཆུ་ཁུལ་དུ་བྱེས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོས་ཕ་སྐད་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་ཐ་སྙད་གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་ བོད་སྐད་གཙང་མ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་དོན་དུ་ཕ་སྐད་དམ་སྲུང་མཐུན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་ག་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG