ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཚོན་བྱེད་མེའི་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་པ།


Tibetan Hold Vigil for those Self immolated at India Gate
ལྡི་ལི་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དང་དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གོ་བསྒྲིགས་བྱས་ཏེ་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ནང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང་ དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མར་མེའི་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG