ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༥

འབྲས་ལྗོངས་སུ་བོད་པ་ཁག་ཅིག་གི་སྡོད་ཁྱིམ་ལ་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་བྱུང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །འབྲས་ལྗོངས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་ཁྱིམ་དུད་༢༢་ཙམ་གྱི་སྡོད་ཁྱིམ་ལ་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་བྱུང་བར་བརྟེན་ཉིན་རེའི་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པས་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་སྐྱོར་ཡོང་བའི་སྐུལ་མ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདི་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG