ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

རྟའུ་རྨོག་རོང་ས་གནས་སུ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་འབོད་སྐུལ།


བོད་ཀྱི་མདོ་ཁམས་རྟའུ་རྨོག་རོང་ས་གནས་ཀྱི་བོད་པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་སྐད་དང་བོད་སྐད། དབྱིན་སྐད་བཅས་སྐད་ཡིག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས་པ་དང་དེའི་ཐབས་ལམ། དེ་བཞིན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་དོན་གཉེར་པ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ལ་འགལ་མེད་ཅེས་བདེན་དཔང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པའི་བརྙན་པར་ཞིག་ཐོན་འདུག་ཅིང་། གཤམ་ལ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་བརྙན་པར་དེའི་ནང་གི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ནང་དོན་སོགས་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG