ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དུ་བོད་གནས་སྙན་སེང་ཞུས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སུད་སི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱལ་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཕུན་ཚོགས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་དང་ལྷན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༥༥་པའི་སྟེང་བོད་དོན་སྙན་སེང་ཞུས་པའི་སྐོར་དང་། རྒན་རྒྱལ་ལོ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཟུར་དུ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པའི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG