ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

འཛམ་གླིང་གི་སྣེ་གསུམ་པ་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ལྷན་ཚོགས།


སྤྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་༡༡གི་ཉིན་བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབས་བལྟི་གནས་ཁང་གིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྱི་ནང་གི་སྐུ་མགྲོན་ཁག་ཅིག་གདན་ཞུའི་ཐོག་འཛམ་གླིང་གི་སྣེ་གསུམ་པ་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་དེ་བཞིན་གོ་ལ་སྤྱི་ལ་གནད་འགག་ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིར་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐིོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG