ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

བོད་པའི་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་གི་ལས་འགུལ་ཐེངས་༡༠༨་པ།


༄༅།། བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་མི་དམངས་ལ་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་མཚོན་ཆེད་དུ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུད་ཛར་ལཱན་ཌིར་གནས་འཁོད་བོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ལྔས་འདི་ཟླའི་ཚེས་༡༣་ཉིན་ཇཱི་ཎ་ཝྭ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མདུན་ཐང་དུ་ལས་འགུལ་ཐེངས་༡༠༨་པ་དེ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG