ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥

༨༧ ལོར་ལྷ་སར་བྱུང་བའི་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །དེ་རིང་གི་མཐོང་ཐོས་བྱུང་བའི་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་དྲན་གསོའི་ལས་རིམ་ནང་༨༧ ལོར་ལྷ་སར་བྱུང་བའི་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་ཁག་གི་སྐོར་སྐབས་དེའི་ལས་འགུལ་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བ་ཚོས་དྲན་གསོ་གནང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG