ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་དམངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཏུ་བོད་དོན་ལས་འགུལ།


༄༅།། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ཚོགས་ཆེན་སི་ཀོ་ཊི་ལན་ཌིའི་གྷ་ལ་སི་གྷོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་ཡུལ་དེའི་འཁྲིས་སུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་མི་དམངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞེས་པ་ཞིག་ཚོགས་པ་དེའི་ཐོག་ཏུ་བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་ལ་སྐུ་ཤོག་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ལྷན་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ལས་འགུལ་སྤྱི་ཁྱབ་པདྨ་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་དང་ གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG