ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༤

བོད་དོན་མི་ཉམས་གསོན་པོར་གནས་ནས་མི་ལོ་༦༥ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་འདུ་འཛོམས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་བོད་དོན་མི་ཉམས་གསོན་པོར་གནས་ནས་མི་ལོ་༦༥ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་འདུ་འཛོམས་ཞེས་པའི་ཐོག་ནས་མི་ལོ་༦༥ ཡི་རིང་གི་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚུགས་ཡོད་པའི་སྐོར་ཕུན་ཚོགས་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG