ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

༢༠༢༢་ལོར་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ་གསུམ་བྱུང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢་ལོར་འཕྲོ་རིམ་འཕྲོར་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ནས་བོད་མི་གསུམ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ངང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ན་ཡང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནས་ཚུལ་འདི་དག་སྦ་གསང་བྱེད་དེ་དམ་དྲག་ཆེན་པོའི་ངང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་འགྱུར་བཞིན་པ་རེད། ལྷ

XS
SM
MD
LG