ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཉིན་མོ་ཐེངས་༦༣ པ་སྲུང་བརྕི་ཞུས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༢ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྦེལ་ཀོབ་གཞིས་ཆགས་གཉིས་དང་། ཧུན་སུར། ཀོ་ལི་གྷལ་བཅས་ས་གནས་ཁག་བཞིའི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་དང་དང་བླངས་བ་བཅས། མི་གྲངས་༢༠༠ ལྷག་གིས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཉིན་མོ་ཐེངས་༦༣པ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG