ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༤

བོད་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རིར་ཞབས་པུས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་སུ་ཕེབས་ལམ་དུ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་གནམ་གྲུ་སུད་སི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་སུད་སི་དང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་བོད་མི་སྟོང་མཚོ་མང་པོས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་ཡུ་རོབ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀྲས་མཐོང་དབང་པོ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

XS
SM
MD
LG