ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱི་ཕྱི་སྲིད་ཁག་ཅིག་བྷ་ཌན་གྱིས་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་སྲིད་པ།


༄༅།། དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་འོས་མི་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱི་འོས་བསྡུའི་རུ་ཁག་གི་མཐོ་རིམ་ལས་སྣེ་ཁག་ཅིག་གིས་འོས་འདེམས་སྐབས་སྐུ་ཞབས་བྷ་ཌན་ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་ཚེ། སྲིད་འཛིན་ཊམ་གྱི་ཕྱི་སྲིད་ཁག་ཅིག་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་གཏོང་སྲིད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG