ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

རྒྱ་ནག་ནང་གི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་གྱི་གལ་གནད་དང་འདིར་གཞུང་གིས་ཡ་ལན་བྱེད་ཕྱོགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་འཁོར་འདིའི་ལས་རིམ་འདི། རྒྱ་རིགས་མི་མང་ཚོས་ཡུལ་དེའི་ས་གནས་མ་འདྲ་བ་མང་པོའི་ནང་ལ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་འདིའི་དོན་སྙིང་དང་གལ་གན། ལས་འགུལ་འདི་རིགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་གླེང་མོལ་ཞུ་ཡི་ཡིན།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG