ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༣

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ངོ་ལོག་བྲོས་བྱོལ་པས་ཀིམ་མགོ་རྟིང་སློག་ཐབས་ལ་སྒང་ཕུག་གཏོང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡ་ལ་ངོ་ལོག་བྱས་ནས་བྲོས་བྱོལ་ལ་ཡོང་མཁན་པཀ་སངྒ་ཧཀ་ཡིས་ཀིམ་ཇོང་ཨན་གྱི་སྲིད་དབང་མགོ་རྟིང་སློག་ཐབས་ཆེད་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ས་ཐོག་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཡིག་ཆ་བླུགས་པའི་སྒང་ཕུག་གཏོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG