ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

རྒྱལ་ནོར་ཚེ་དབང་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། ཚོང་པ་གྲགས་ཅན་དང་སྤྱི་ཟུར་རྒྱལ་ནོར་ཚེ་དབང་དམ་པ་ཁོང་གིས་བོད་ཕྲུག་ན་གཞོན་མང་པོའི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོར་ལོ་ངོ་མང་པོའི་རིང་རོགས་སྐྱོར་གནང་བ་མ་ཟད། བཙན་བྱོལ་ནང་གི་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་མང་པོར་རོགས་སྐྱོར་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་གླེང་མོལ་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG