ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

ངོ་བོ་ཉིས་འགྱུར་གྱི་ནད་དུག་ཁྱབ་སྟེ་ནད་ཡམས་བཀག་སྡོམ་ལ་བར་ཆད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་དཀའ་ངལ་ལས་ཡོངས་སུ་གྲོལ་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་ལ་ཁྱབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིས་འགྱུར་གྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཌེལ་ཊ་ཞེས་པ་དེས་ནད་ཡམས་འགོག་སྲུང་གི་ལས་དོན་ཁག་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG