ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༩

༧གོང་ས་མཆོག་གི་བདེན་བཞི་བདེན་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ཆོས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཨི་ཊ་ལིའི་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་གཙོས་ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་བདེན་བཞི་བདེན་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ཆོས་སྩལ། དེའི་སྔོན་ལ་ཨི་ཊ་ལིར་རྟེན་གཞིས་བྱས་པའི་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཐུན་མོང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཧྥི་ལི་པོ་སི་ཡ་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དང་རྩ་བ་ནི་བདེན་པ་བཞི་དང་བདེན་པ་གཉིས་ལ་ཐུག་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG